សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

ដៃគូសកលរបស់យើង

ជូនលោកអ្នកទៅកាន់អ្នកជំនាញសន្តិសុខលំដាប់ថ្នាក់កំពូលរបស់ពិភពលោក។

GSS រក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកជំនាញសន្តិសុខ
និងធនធានសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាស៊ាន អាស៊ី និងជុំវិញពិភព លោក។ យើងប្រើប្រាស់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍របស់ដៃគូទាំងនេះដើម្បី
ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវធនធានសន្តិសុខល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក។

 

ខណៈពេលដែលអ្នកផ្តល់សេវាមួយចំនួននៅក្នុងបណ្តាញភាពជាដៃគូរបស់យើងចូលចិត្តរក្សាការសម្ងាត់នៅលើគេហទំព័រសាធារណៈ (សម្រាប់ការ

ការពាររបស់អ្នក) យើងមានមោទនភាពដែលមានសមត្ថភាពនាំមកជូនលោក

អ្នកនូវសេវាកម្មសុវត្ថិភាពជាសកលដ៍ល្អបំផុតរួមមានច្រើនជាងនេះ៖

 

 •  សុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រ និងប្រឆាំងនឹងការលួចចម្លង

 • កងការពារអង្គរក្ស

 • សុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរ

 • ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសន្តិសុខនិងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ

 • សន្តិសុខឯកជននៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់

 • សេវាកម្មសន្តិសុខសំរាប់រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន

 • សមត្ថភាព GPS និងជីវបច្ចេកវិទ្យា

 • ការរៀបចំផែនការយថាភាពភាពវឹកវរក្នុងសង្គម

ដៃគូសហការក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមួយចំនួនរបស់យើង:

RISING SUN GROUP

Rising Sun Group – the leading security company of Japan.

 

By our partnership we are expanding our reach in the region and ensure that both our companies can mutually benefit from each other’s network.

FORENSIC TECHNOLOGY

GSS is the Cambodian partner of Forensic Technology, world leader in effective ballistic imaging solutions, with a highly qualified team of scientists. Governments around the world depend on Forensic Technology for reliable solutions. Contact GSS today to learn more.

LEE & PARTNERS PACIFIC

GSS partners with Lee & Partner Pacific, which expands Due Diligence and Corporate Investigation.

Business Intelligence & Managing Risk in the Asia-Pacific Region.

Custodio Technologies

GSS partners with Custodio Technologies, providing Extraordinary Cybersecurity Solutions

GLOBAL GUARDIAN

GSS partners with Global Guardian, which expands support and key resources (GPS tracking and emergency response teams) for clients traveling globally (80+ countries).

THE ROYAL GROUP

As a subsidiary of The Royal Group, GSS maintains close working relationships with other RGC companies in order to offer limousine, helicopter, vehicle support, and other resources when planning and securing events, travel, close protection, etc.

JR & ASSOCIATES

GSS partners with JR & Associates, providing Security Risk Management Consulting for corporate & private clients with vast expertise in protective, physical and technical security services to offer solution-driven, stated-of-art, cost effective.

Le Boutillier Group

GSS partners with Le Boutillier Group, providing virtual training event, where we will teach you key strategies and tactics you can apply in your everyday life to keep yourself safe. While learning physical skills to deter potential interpersonal threats is important, learning to keep yourself safe takes place long before you will encounter a problem.

GUARDAWORLD

GardaWorld is the world’s largest privately owned security services company offering a wide range of highly focused business solutions, including leading-edge security services and cash solutions. GSS has established partnership to bring you access to their resources.

POLICE & MILITARY

GSS partners and cooperates with all relevant police, military, and secret security services in Cambodia and neighboring countries. It also maintains appropriate working relationships with similar public security forces around the globe in order to coordinate client services.

The ASA Group

GSS partners with ASA Group, providing Business Aviation & Security Services in Asia

ដោយគោរពអតិថិជននិងដៃគូរបស់យើងដៃគូជាច្រើនត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

GSS កាន់តែប្រសើរ...

បុគ្គលិករបស់យើង

បុគ្គលិកគ្រប់រូបដែលធ្វើការនៅ GSSសុទ្ធតែ មានការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបទពិសោធន៏ក្នុងការយល់ពីបញ្ហា

ប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខការគាំទ្រេពីសំណាក់

អតិថិជន និង​ក្រុមប្រតិបតិ្តការរបស់យើង​

នឹងផ្តល់ជូននូវ សេវាកម្មសន្តិសុខឯកជន

ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការការពាររបស់យើង

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិជ្ជាឈានមុខ

គេរបស់យើង រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការ

យាមកាមដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធានាជូនលោកអ្នកនូវការការពារដ៍តឹងរឹង បំផុតទាំងយប់និងថ្ងៃ។ លោកអ្នកនិងអតិថិជនរបស់លោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តលើអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំបាន។

ការសន្យារបស់យើង

យើងខិតខំគោរពដល់ការទុកចិត្តរបស់

អតិថិជននីមួយៗនិងធ្វើការដើម្បីធានាថា

អតិថិជននីមួយៗទទួលបាននូវសេវាកម្ម

ដែលពួកគេបានចំនាយ។

ប្រសិនបើត្រូវការការកែតម្រូវឬការផ្លាស់ប្តូរយើងនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗនិងធ្វើការកែតម្រូវចាំបាច់ដើម្បីរក្សាអ្នកនិងអាជីវកម្ម

របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

Global Security Solutions.

ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសន្តិសុខស្តង់ដារលំដាប់ខ្ពស់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា

សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត

1.

ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៍រឹងមាំ

យើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយការិយាល័យសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាល និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប។ អតិថិជនរបស់យើងដឹងថាពួកគេជាមនុស្សល្អ។

1.

បម្រើលោកអ្នកនៅកម្ពូជា និងលើសពីនេះ

មន្ត្រីសន្តិសុខរបស់យើងមិនត្រឹមតែការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ យើងក៍មានអ្នកជំនាញលំដាប់អន្តរជាតិការពារនៅទូទាំងអាសុីអាគ្នេយ៍ និងលើសពីនេះផងដែរ។

1.

ការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈVIP និងសុវត្ថិភាពនៃការបំលាស់ទី

អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារផ្នែកកងការពារសុវត្តិភាពរបស់យើងទទួលខុសត្រូវលើសុវត្ថិភាពសន្តិសុខរបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចរីករាយនឹងការស្នាក់នៅរបស់ អ្នកដោយក្តីរីករាយ។ តារាកំពូលៗ អ្នកនយោបាយ និងនាយកប្រតិបត្តិ ជាច្រើនប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

1.

មន្រ្តីសន្តិសុខល្អ: ការបណ្តុះបណ្តាល & ឯកសណ្ឋាន

យើងធានាថាមន្រ្តីសន្តិសុខរបស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ ហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានថ្មីៗស្អាតៗនិងមានភាពឆ្លាតវៃ។ ដូច្នេះ អតិថិជនរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព និងគោរពអ្នក។

1.

គុណតំលៃសេវាកម្មសន្តិសុខដ៍ល្អបំផុតរបស់អ្នក

កុំចង់ចំណេញប្រាក់តិចតួចហើយសុខចិត្តខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងថវិកាជាមួយក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខដែលមានតំលៃសេវាកម្មថោក។ សូមជ្រើសរើសយក GSS ធ្វើជាដៃគូដែលនាំមកនូវគុណតំលៃខ្ពស់។

1.

រក្សាទំនាក់ទំនងតាមរយៈ WhatsApp, Wechat ។ល។

យើងអាចបង្កើតគណនីជជែកជាក្រុមដូច្នេះអ្នកអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយយើង។ វិធីនេះធ្វើអោយអ្នកងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើរូបថត ឬជជែកជាមួយ យើងដូច្នេះយើងអាចឆ្លើយតបនិងកែលម្អបានយ៉ាងងាយស្រួល។

1.

យើងគាំទ្រច្បាប់ក្នុងស្រុក

មិនដូចសេវាកម្មសន្តិសុខដែលមានគុណភាពទាបជាច្រើននៅលើទីផ្សារទេយើងធ្វើតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងពន្ធដូច្នេះអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តថាយើង មានភាពស្មោះត្រង់។

1.

សុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រ, នាវា និងកំពង់ផែ

ក្រុមការងាររបស់យើងមានទាំងអ្នកជំនាញសន្តិសុខតាមដែនសមុទ្រដែលអាចជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកក៏ដូចជាបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក របស់អ្នកដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសំរាប់អ្នកគ្រប់ពេល។

1.

ឆ្លើយតបសេវាកម្មអតិថិជន

ប៉ុស្តិ៍យាមនីមួយៗមានប្រធានគោលដៅ និងប្រធានតំបន់ចុះត្រួតពិនិត្យ ជាទៀងទាត់ និងប្រធានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការចាំឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ និងកង្វល់របស់អ្នកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ។លើសពីនេះទៀតបុគ្គលិកការិយាល័យ កណ្តាលរបស់យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបម្រើលោកអ្នក។

1.

បំពេញតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក

យើងអាចកែសម្រួលសេវាកម្មសន្តិសុខរបស់យើងទៅតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។ មន្រ្តីសន្តិសុខ និងបុគ្គលិករបស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបម្រើអ្នកស្របតាមកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនឹងដឹងថា ពិតជាត្រូវតាមតំរូវការរបស់អ្នកប្រាកដមែន។

ចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែម?

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

SECURITY GUARDS
For Business and Home
SECURITY GUARDS

GUARDING

1.

Professional, trained security guards to protect your business and home.

BETTER UNIFORMS, BETTER TRAINING!

CLOSE PROTECTION
Executives, VIP, Celebrity, & Family
CLOSE PROTECTION

BODY GUARDS

1.

Protection for executives, VIPs, families, travelers, yachts, jets, and more...

EXPERIENCE WHERE IT MATTERS MOST!

TRAVEL SECURITY
Planning, Transfers, Drivers, Bodyguards...
TRAVEL SECURITY

SAFE TRAVELS

1.

Travel with us to safely discover the world and find joy in each experience.

SEE THE WORLD ENJOY EACH MOMENT!

24-7 MONITORING
Surveillance System Specialists
24-7 MONITORING

24-7 RESPONSE

1.

Onsite or offsite specialists monitor your system 24-7 and dispatch help.

WE STAY AWAKE SO YOU CAN SLEEP!

TRAINING COURSES
Guarding, Defensive Driving, H.E.A.T...+
TRAINING COURSES

GET SMARTER

1.

Guarding, fire safety, first aid, HEAT, combat, defensive driving, fighting...

CHANGING INDUSTRY HELPING CAMBODIA

MARITIME SECURITY
Anti-Piracy, Port & Yacht Security
MARITIME SECURITY

AT PORT & SEA

1.

Global experts and resources to protect your vessels, ports, and people.

SAFETY IN EVERY COURSE YOU CHART!

CCTV / ALARM SYSTEMS
Security Cameras, Motion Detectors, Alarms...
CCTV / ALARM SYSTEMS

SECURITY TECH

1.

The latest in electronic surveillance technology cutomized to your needs.

TOOLS & TECH TO KEEP YOU SAFE!

SECURITY CONSULTING
Expert Consultants & Global Partners
SECURITY CONSULTING

CUSTOM HELP

1.

Decades of experience and top global partners for any security challenge.

BIG OR SMALL WE CAN HELP YOU!

CLEANERS & MORE
Janitorial Service, Deep Cleaning, Etc.
CLEANERS & MORE

CLEANING

1.

Daily cleaning staff, deep cleaning and rapid-response cleanup team.

GOOD CLEANING CAN CHANGE EVERYTHING!

យើងរង់ចាំឆ្លើយនូវសំនួររបស់លោកអ្នក!

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

ABOUT US

GSS CAMBODIA provides the latest security and office solutions, integrating the industry's best trained security guards with new technologies, CCTV cameras, 24/7 monitoring, armed response teams, trusted cleaners, close protection (body guards & drivers), maritime security, and more.

 

Each service is customized to meet your specific needs. 

 • @CambodiaGSS
 • gsscambodia
 • GSS Cambodia
 • GSS Cambodia
CONTACT:

Free Security Consultation:

023 992 157
023 884 526

24 Hour Client Support Hotline:

023 992 156

 

Phnom Penh (GSS HQ):

Central Railway Station (locomotive workshop), Russian Federation Boulevard, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Sihanoukville:

Railway Station

+855 78 572 900

Siem Reap:

#2A, Sangkat Kamroek

+855 78 242 200

 

info@gss.com.kh

,,,

GET FREE CONSULTATION:

© 2019-2023 GSS Cambodia. In Partnership with the Royal Group.

Royal-Group-Member-Seal.png