top of page

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

ប្រឹក្សាយោបល់អំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាព

អ្នកឯកទេស និងដៃគូអន្តរាជាតិសំខាន់ៗជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខរបស់អ្នក 

អ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្តើមដោយការហៅទូរស័ព្ទ ឬផ្ញើរសារមកកាន់យើងខ្ញុំ ហើយប្រាប់

យើងពីកង្វល់របស់អ្នក... អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខនិងដៃគូរបស់យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយ
អ្នក ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទីឆ្ងាយក្តី។ គួរធ្វើការពិភាក្សាគ្នា (ការពិគ្រោះយោបល់ ដំបូង គឺឥតគិតថ្លៃទេរហូតដល់អ្នកយល់ព្រមលើផែនការនិងចុះកិច្ចសន្យា ជាមួយគ្នា) ។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំផ្តល់ដំបូន្មានល្អ ៗ និងជួយអនុវត្តការបណ្តុះ
បណ្តាល  ប្រព័ន្ធ សេវាកម្ម ឬការការពារយាមកាមដែលនឹងជួយដោះស្រាយ
ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកនិងជួយអ្នកឆ្ពោះទៅមុខដោយភាពជឿជាក់។

ការសម្ងាត់គឺជាអាទិភាពមួយសម្រាប់យើងនិងដៃគូរបស់យើង ...
ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ព័ត៌មានត្រូវបានចែករំលែកតែលើតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីការពារអ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង បណ្ណោះ ។ ផ្អែកលើស្ថានភាពនិងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកយើងនឹងបង្កើនការប្រុង
ប្រយ័ត្នអោយបានច្រើននិងប្រាប់អ្នកអោយដឹងជានិច្ចពីដំណាក់កាល
ផែនការណ៍ដែលបានអនុវត្ត។

 

ការពិគ្រោះយោបល់គឺជាបេះដូងនៃអាជីវកម្មរបស់យើង ...

រាល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងចាប់ផ្តើមដោយដំណើរការពិគ្រោះ យោបល់និង / ឬការវាយតំលៃហានិភ័យដូច្នេះយើងដឹងពីវិធីល្អបំផុតដើម្បី
ជួយអ្នក។ យើងប្រើពាក្យនេះជាឃ្លាសម្រាប់ស្ថានភាពឬកង្វល់គ្រប់ប្រភេទ
ទាំងអស់។ បន្ទាប់ពីយើងនិយាយគ្នារួច យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវការប៉ាន់
ស្មាន / ប៉ាន់ស្មានថ្លៃចំណាយនិងចរចាកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នា។

ការពិគ្រោះយោបល់គឺជាបេះដូងនៃអាជីវកម្មរបស់យើង ...

ក្នុងស្ថានភាពដែលយើងគិតថាអ្នកទទួលបានតម្រូវការរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញនៅកន្លែងផ្សេងយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រាប់អ្នកនិងចង្អុលបង្ហាញអ្នកក្នុងទិសដៅដែលត្រឹមត្រូវឡើយ។ គួរពិចារណាជ្រើសរើសពួកយើងធ្នើជាក្រុម

របស់អ្នក; យើងនៅខាងអ្នកហើយទីបំផុតចង់បានអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថារវាងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ និងភាពជាដៃគូដ៏

ទូលំទូលាយរបស់យើង យើងនឹងអាចដោះស្រាយបានស្ទើរតែទាំងអស់។

ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ និង

វិធីដែលយើងអាចជួយបាន។

ប្រសិនបើយើងបង្រៀន សូមធានាថាយើង

អាចផ្តល់អ្នកជំនាញដើម្បីជួយអ្នកបាន៖

 

 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកងការពារ (អង្គរក្ស)

 • យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាព

 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការការពារខ្លួបបែបសុីវិល និងយោធា

 • ស្គាល់ពីគ្រឿងផ្ទុះ (គ្រាប់បែក)

 • ស្គាល់ពីគ្រាប់មីន និងរបៀបការពារខ្លួន

 • ការយាមកាម

 • ត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលកេមេរ៉ាសុវត្ថិភាព

 • សង្រ្គោះបឋម និងសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ

 • ការការពារការបើកបរ (Jump to Example Below)

 • គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

 • យល់ដឹងពីស្ថានការនៃការវាយប្រហារ

 • សុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រ កំពង់ផែ នាវា ការលួចម្លង

 • ការប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវ

 • ការប្រយុទ្ធដោយកាំបិត (ទាហានអាមេ រិក និងកម្ពុជា)

 • លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អាវុធ

 • ការទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយ

 • ការរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅទីប្រជុំជន និងទីរហោស្ថាន

 • និងជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀតជាច្រើន

ដំណោះស្រាយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់សន្តិសុខឬសុវត្ថិភាព របស់អ្នក៖

 

 • កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការ បន្ថែមបុគ្គលិកដោយការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្កលិកដែលមានស្រាប់របស់អ្នកឲ្យយល់ដឹងពីវិធីការពារសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ

 • ផែនការសុវត្ថិភាពជាក់លាក់ដែល អាចអនុវត្តបាន

 • ក្រុមហ៊ុនធំៗបានជ្រើសរើស GSS អោយបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិករបស់ពួកគេ

 • មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្រើនប្រភេទ

 • ទាក់ទងមកយើងដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល (កាលវិភាគ និងវគ្គ សិក្សា) ដែលអាចបំពេញតាមតម្រូវ ការរបស់អ្នក

logo facebook.png
gss-logo.png

អ្នកឯកទេសសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព GSS អាច

ជួយដោះស្រាយកង្វល់

របស់អ្នក និង ផ្តល់ជូន

អ្នកនូវប្រព័ន្ធ សុវត្ថិភាព

និងសេវាកម្ម ឬដៃគូ

ដែលអ្នកត្រូវការ...

អ្នកជំនាញនិងដៃគូសុវត្ថិភាពសន្តិសុខរបស់ GSS រងចាំអ្នក។ យើងអាចរៀបចំដំណោះស្រាយសម្រាប់សេវាកម្មនិង / ឬ

ការអនុវត្តដំណោះស្រាយដែលសមស្របនឹងអ្នក និង

ស្ថានភាពរបស់អ្នក។ យើងមានចំណុចខ្លាំងជាច្រើន

សមត្ថភាពពិគ្រោះយោបល់របស់យើង (ទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម
និងតំបន់) ត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈភាព
ជាដៃគូ

ជាមួយអ្នកជំនាញពិភពលោកក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងសុវត្ថិ ភាព៖

 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

 • វគ្គសិក្សាដែលតម្រូវតាមតំរូវការដែលផ្តល់ព័ត៌មាននិងគ្រូត្រឹមត្រូវសំរាប់ស្ថានភាពនីមួយៗ។

 • ស្ថានភាពរយៈពេលខ្លីមួយដងឬពិធីសារនិងការអនុវត្តបន្ត

 • មានក្រុមការងារដែលចាំជួយដោះស្រាយកង្វល់របស់អ្នក និងឆ្លាតវៃដើម្បីដឹងថាពេលណាត្រូវបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀត

 • កិច្ចសន្យាតំរូវទៅតាមគោលបំណងជាក់លាក់ រៀបចំ ពេលវេលា និងការទទួលខុសត្រូវ

 • ការជឿជាក់ដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបាន

 • ត្រួតពិនិត្យតាមដានរហូតទាល់តែការងារត្រូវបានបញ្ចប់

ចំណាំ:

យើងសូមណែនាំអោយអតិថិជនភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅ

នឹងកន្លែងរបស់អ្នកទៅនឹងការិយាល័យបញ្ជាការកណ្តាល 24 ម៉ោង របស់យើងដោយអ្នកឯកទេសត្រួត ពិនិត្យជំនាញ

របស់យើងដើម្បីតាមដាននិងឃ្លាំមើលរាល់ព្រឹត្តការណ៏នានា

 • អ្នកអាចទុកចិត្តបានថាក្រុមឯកទេសរបស់យើងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីការពារអ្នកពីការគំរាម កំហែងណាមួយ ដែលរារាំងនិងរំខានដល់អាជីវកម្ម ឬ ផ្ទះរបស់អ្នក។

 • ទីបញ្ជាការកណ្តាល (សម្រាប់ឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព) គឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ បំពាក់ដោយ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនិងឧបករណ៍ប្រកាសអាសន្ នដោយប្រើបចេ្ចកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុត។

 • យើងអាចតាមដានប្រព័ន្ធរសុវត្ថភាពបស់អ្នក រៀបចំ របាយការណ៍តាមតំរូវការ ហើយប្រសិនបើចាំបាច់ យើងនឹងដាក់ពង្រាយប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធជាមួយក្រុម អន្តរាគមន៍ជំនាញរបស់យើងទៅកាន់ផ្ទះឬការិយាល័យ របស់អ្នក។

អ្នកនឹងទទួលបាននូវអ្នកជំនាញការងារដ៏ល្អបំផុត ដែលជួយ

ឃ្លាំមើលនិងការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបាន 24ម៉ោង/7ថ្ងៃ

ដូច្នេះអ្នកអាចផ្តោតលើអ្វីផ្សេងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នក

gss-logo.png
Royal-Group-Member-Seal.png

ហេតុអ្វី GSS គឺជា ជំរើសដ៍ល្អបំផុតរបស់អ្នកសំរាប់ការប្រឹក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅពីនេះ...

" GSS ធ្វើអោយមានភាពខុសគ្នាទាំងអស់សំរាប់យើង... "

"ដំបូងខ្ញុំបានជ្រើសយកក្រុមហ៊ុនផ្សេងដោយគិតថាខ្ញុំ អាចសន្សំប្រាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែវាបានធ្វើឱ្យខ្ញុំចំណាយពេលឈឺក្បាលនិងលុយជាច្រើនទៅវិញ! នៅពេលខ្ញុំប្តូរ

ទៅ GSS ទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគួរតែជ្រើសយកពួកគេតាំងពី

ដំបូង។"

អ្វីដែលធ្វើឱ្យ GSS ខុសប្លែកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគឺថា

ពួកគេបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស​និងជូយសម្រួលដល់

តម្រូវការការងាររបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងទាន់ចិត្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យ

ប្រាកដថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងបានល្អឥតខ្ចោះ!

" ពួកគេពិតជាដឹងនូវអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ ... "

ក្រុមហ៊ុន Global Security Solutions គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសន្តិសុខលំដាប់

ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍ជាង 30 ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យ

សន្តិសុខ។

យើងកែតម្រូវសេវាកម្មទៅនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។ អ្នកជំនាញផ្នែក

សុវត្ថិភាពរបស់យើងនឹងវាយតម្លៃតម្រូវការ របស់អ្នកនិងជួយបង្កើត និង

អនុវត្តផែនការសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខទូលំទូលាយសម្រាប់គេហដ្ឋានឬអាជីវកម្ម របស់អ្នក។

ក្នុងនាមជាអតិថិជនរបស់យើងអ្នកនឹងទទួលបាននូវយុទ្ធសាស្រ្តសន្តិសុខចុង

ក្រោយបំផុតនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចចុងក្រោយបំផុតដែលរួមបញ្ចូលជាមួយមន្រ្តីសន្តិសុខដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលកំរិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

យើងគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាសន្តិសុខតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេស ជាមួយបណ្តាញ

ខ្សែកាបអុបទិកផ្ទាល់របស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួយការពារឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារ។

ឆ្មាំសន្តិសុខ, មន្រ្តី, អ្នកឯកទេស និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានបទ

ពិសោធរបស់យើងត្រូវបានទទួលការហ្វឹកហាត់ពេញលេញដើម្បី បំពេញ តាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។

ការចុះត្រួតពិនិត្យគោលដៅប្រចាំថ្ងៃនិងការបន្តហ្វឹកហ្វឺនសន្តិសុខគឺជួយក្នុងការធានាជូននូវស្តង់ដារកំរិតខ្ពស់នៃសេវាកម្មសន្តិសុខដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមាន

ទំនុកចិត្តលើសេវាកម្មរបស់យើង។

GSS រក្សាទំនាក់ទំនងការងារជិតស្និទ្ធ
ជាមួយអតិថិជននីមួយៗដោយមាន

បណ្តាញទំនាក់ទំនង ងាយស្រួលនិងការរាយការណ៍ពីហេតុការណ៏នានា

ដែលយើងអាចឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើង។

យើងថែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរួមមានមន្រ្តីប៉ូលីសក្នុងតំបន់និងអ្នកផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដទៃទៀតដោយដើរតួជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អៗ ដល់អតិថិជន។

យើងនឹងទង្ទឹមរង់ចាំពីអ្នកដូច្នេះទើបយើងអាចផ្តល់ឲ្យអ្នកបានទាំងសន្ដិភាព

នៃចិត្តនិងសន្តិភាពនៃផ្លូវកាយដែលភ្ជាប់មកជាមួយការដឹងពីតម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខរបស់អ្នកជំនាញសន្តិសុខរបស់ GSS ។

*តម្លៃសេវាកម្នសន្តិសុខខុសគ្នាអាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់លាក់របស់អតិថិជនម្នាក់ៗ ដូច្នេះអ្នកអាចស្នើសុំទម្រង់សម្រង់តម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃឬទាក់ទងមក

ការិយាល័យនៅជិតបំផុតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

gss-logo.png

GSS កាន់តែប្រសើរ...

ក្រុមការងាររបស់យើង

បុគ្គលិកគ្រប់រូបដែលធ្វើការនៅ GSSសុទ្ធតែ មានការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបទ ពិសោធន៏ក្នុងការយល់ពីបញ្ហាប្រឈម

ផ្នែកសន្តិសុខ ការគាំទ្រេពីសំណាក់

អតិថិជន និង​ក្រុម ប្រតិបតិ្តការរបស់យើង​នឹងផ្តល់ជូននូវ សេវាកម្មសន្តិសុខឯកជន

ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការការពាររបស់យើង

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិជ្ជាឈានមុខ

គេរបស់យើង រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការ

យាមកាមដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធានាជូនលោកអ្នកនូវការការពារដ៍តឹងរឹង បំផុតទាំងយប់និងថ្ងៃ។ លោកអ្នកនិងអតិថិជនរបស់លោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តលើអាជីវកម្មរបស់យើងខ្

ញុំបាន។

ការសន្យារបស់យើង

យើងខិតខំគោរពដល់ការទុកចិត្តរបស់

អតិថិជននីមួយៗនិងធ្វើការដើម្បីធានាថា

អតិថិជននីមួយៗទទួលបាននូវសេវាកម្ម

ដែលពួកគេបានចំនាយ។

ប្រសិនបើត្រូវការការកែតម្រូវឬការផ្លាស់ប្តូរយើងនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗនិងធ្វើការកែតម្រូវចាំបាច់ដើម្បីរក្សាអ្នកនិងអាជីវកម្ម

របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

Global Security Solutions.

ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសន្តិសុខស្តង់ដារលំដាប់ខ្ពស់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា

សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត

4

ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៍រឹងមាំ

ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៍រឹងមាំ

យើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយការិយាល័យសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាល និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប។ អតិថិជនរបស់យើងដឹងថាពួកគេជាមនុស្សល្អ។

6

បម្រើលោកអ្នកនៅកម្ពូជា និងលើសពីនេះ

បម្រើលោកអ្នកនៅកម្ពូជា និងលើសពីនេះ

មន្ត្រីសន្តិសុខរបស់យើងមិនត្រឹមតែការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ យើងក៍មានអ្នកជំនាញលំដាប់អន្តរជាតិការពារនៅទូទាំងអាសុីអាគ្នេយ៍ និងលើសពីនេះផងដែរ។

7

ការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈVIP និងសុវត្ថិភាពនៃការបំលាស់ទី