សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់បុគ្គលិករបស់អ្នក

អ្នកនិងបុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលសុវត្ថិភាពល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

តើបុគ្គលិករបស់អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតអន្តរជាតិឬទេ?

អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខរបស់យើងបានធ្វើឱ្យសេវាកម្មសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រសើឡើង។ អ្វីដែលសំខាន់គឺសេវាកម្ម​ GSSបានរួមបញ្ចូលទាំង

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសដល់អ្នក និងបុគ្គលិករបស់អ្នក ដូច្នេះ

អ្នកអាចបង្ការខ្លួន ពីបញ្ហាអសុវត្ថិភាពដែលអ្នកអាចប្រឈមនៅគ្រប់ទីកន្លែង។

សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យយើងខ្ញុំ ដោយដាក់ជាសំណួរ ឬស្នើសុំពីការបណ្តុះ

បណ្តាលសម្រាប់អ្នក និងបុគ្គលិករបស់អ្នក។

កម្មវិធីនិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល រួមមាន:

 

 • ការហ្វឹកហាត់ និង​បណ្តុះបណ្តាល ការការពារ (អង្គរក្ស)

 • ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខ

 • ការហ្វឹកហ្វឺនការពារខ្លួនបែបទាហាន និងស៊ីវិល

 • ស្គាល់ពីគ្រឿងផ្ទុះ (គ្រាប់បែក)

 • ស្គាល់ពីគ្រាប់មីន និងរបៀបការពារខ្លួន

 • ការយាមកាម

 • ត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលកេមេរ៉ាសុវត្ថិភាព

 • សង្រ្គោះបឋម និងសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ

 • ការពារការបើកបរ (ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម)

 • គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

 • យល់ដឹងពីស្ថានការនៃការវាយប្រហារ

 • សុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រ កំពង់ផែ នាវា ការលួចម្លង

 • ការប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវ

 • ការប្រយុទ្ធដោយកាំបិត (ទាហានអាមេ រិក និងកម្ពុជា)

 • លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អាវុធ

 • ការទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយ

 • ការរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅទីប្រជុំជន និងទីរហោស្ថាន

 • និងជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀតជាច្រើន
   

មធ្យោបាយសមរម្យសំរាប់ជួយគ្រប់គ្រង

សុវត្ថិភាព និងហានិភ័យ:

 

 • កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការ បន្ថែមបុគ្គលិកដោយការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្កលិកដែលមានស្រាប់របស់អ្នកឲ្យយល់ដឹងពីវិធីការពារសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ

 • ផែនការសុវត្ថិភាពជាក់លាក់ដែល អាចអនុវត្តបាន

 • ក្រុមហ៊ុនធំៗបានជ្រើសរើស GSS អោយបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិករបស់ពួកគេ

 • មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្រើនប្រភេទ

 • ទាក់ទងមកយើងដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល (កាលវិភាគ និងវគ្គ សិក្សា) ដែលអាចបំពេញតាមតម្រូវ ការរបស់អ្នក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព

GSS អាចជួយបុគ្គលិក របស់អ្នកគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ និងជួយ សន្សំសំចៃអ្នក...

អ្នកជំនាញនិងគ្រូបណ្តុះបណ្តាលសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ GSS នឹងជួយអ្នកគ្រប់ជំហាននិងដោះ ស្រាយអ្វី គ្រប់យ៉ាង ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខល្អបំផុតសម្រាប់បុគ្គលិករបស់អ្នក៖

 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

 • វគ្គសិក្សាដែលតម្រូវតាមតំរូវការដែលផ្តល់ព័ត៌មាននិងគ្រូត្រឹមត្រូវសំរាប់ស្ថានភាពនីមួយៗ។

 • វគ្គសិក្សាខ្លី ឬវគ្គសិក្សបន្តសំរាប់អ្នក និងបុគ្គលិកអ្នក

 • មានបុគ្គលិកដែលត្រៀមជួយអ្នកពេលត្រូវការចាំបាច់បំផុត។

 • រៀបចំកត់ត្រារបាយការណ៍

 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់វគ្គសិក្សាពី GSS, ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូបណ្តុះបណ្តាល

 • ធានាថាបុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងមានចំណេះដឹង ហើយ អាចអនុវត្តបាន។

ចំណាំ:
ទោះបីជាអ្នកមិនប្រើសន្តិសុខរបស់យើង ដោយបណ្តុះ

បណ្តាលបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ដោយ យើងសូម

ណែនាំអោយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅនឹងកន្លែងរបស់អ្នក

ទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ របស់យើងដើម្បី
អោយអ្នកឯកទេសត្រួតពិនិត្យរបស់យើងឃ្លាំមើល៖

 • អ្នកអាចទុកចិត្តបានថាក្រុមការងារដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងត្រៀមខ្លួន ២៤ ម៉ោង /៧ ថ្ងៃ ដើម្បីរុករក និងទប់ទល់
  ចំពោះការគំរាមកំហែងសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាព ដល់ អាជីវកម្ម ឬគេហដ្ឋានរបស់អ្នក។

 • មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាពីចំងាយ (សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ សន្តិសុខ) គឺជាកន្លែង ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ បំពាក់ ដោយឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ និងប្រកាស អាសន្នចុង ក្រោយបំផុត។

 • យើងអាចឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធរបស់អ្នករៀបចំរបាយការណ៍តាមតម្រូវការ ហើយ បើចាំបាច់យើងអាចដាក់ ពង្រាយ ប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធជាមួយកងកំលាំងអន្តរាគមន៍របស់យើងទៅផ្ទះឬការិយាល័យរបស់អ្នក។

អ្នកនឹងទទួលបានក្រុមការងារដ៍ល្អបំផុតនៅចាំការពារអ្នក ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ។ ដូច្នេះអ្នកអាចផ្តោតលើអ្វីផ្សេងដែល

សំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នក។

 

 ហេតុអ្វី GSS គឺជា

ជំរើសដ៍ល្អបំផុត របស់អ្នក សំរាប់វគ្គ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា...

" GSS ធ្វើអោយមានភាពខុសគ្នាទាំងអស់សំរាប់យើង... "

"ដំបូងខ្ញុំបានជ្រើសយកក្រុមហ៊ុនផ្សេងដោយគិតថាខ្ញុំ អាចសន្សំប្រាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែវាបានធ្វើឱ្យខ្ញុំចំណាយពេលឈឺក្បាលនិងលុយជាច្រើនទៅវិញ! នៅពេលខ្ញុំប្តូរ

ទៅ GSS ទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគួរតែជ្រើសយកពួកគេតាំងពី

ដំបូង។"

អ្វីដែលធ្វើឱ្យ GSS ខុសប្លែកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគឺថា

ពួកគេបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស​និងជូយសម្រួលដល់

តម្រូវការការងាររបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងទាន់ចិត្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យ

ប្រាកដថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងបានល្អឥតខ្ចោះ!

" ពួកគេពិតជាដឹងនូវអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ ... "

ក្រុមហ៊ុន Global Security Solutions គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម

សន្តិសុខលំដាប់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍

ជាង 30 ឆ្នាំក្នុងវិស័យសន្តិសុខ។

យើងកែតម្រូវសេវាកម្មទៅនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។ អ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់យើងនឹងវាយតម្លៃតម្រូវការ របស់អ្នកនិងជួយបង្កើតនិងអនុវត្តផែនការសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខទូលំទូលាយសម្រាប់គេហដ្ឋានឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ក្នុងនាមជាអតិថិជនរបស់យើង អ្នកនឹងទទួលបាននូវយុទ្ធសាស្រ្ត

សន្តិសុខចុងក្រោយបំផុតនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចចុងក្រោយបំផុតដែលរួមបញ្ចូលជាមួយមន្រ្តីសន្តិសុខដែលបានទទួល

ការបណ្ដុះបណ្ដាលកំរិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

យើងគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាសន្តិសុខតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេស ជាមួយបណ្តាញខ្សែកាបអុបទិកផ្ទាល់របស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួយការពារឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក

ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារ។

ឆ្មាំសន្តិសុខ, មន្រ្តី, អ្នកឯកទេស និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែល

មានបទពិសោធរបស់យើងត្រូវបានទទួលការហ្វឹកហាត់ពេញលេញដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។

 

ការចុះត្រួតពិនិត្យគោលដៅប្រចាំថ្ងៃនិងការបន្តហ្វឹកហ្វឺនសន្តិសុខ គឺជួយក្នុងការធានាជូននូវស្តង់ដារកំរិតខ្ពស់នៃសេវាកម្មសន្តិសុខ

ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តលើសេវាកម្មរបស់យើង។

GSS រក្សាទំនាក់ទំនងការងារជិតស្និទ្ធ
ជាមួយអតិថិជននីមួយៗ

ដោយមានបណ្តាញទំនាក់ទំនង ងាយស្រួលនិងការរាយការណ៍

ពីហេតុការណ៏នានា ដែលយើងអាចឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើង។

យើងថែរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរួមមានមន្រ្តីប៉ូលីសក្នុងតំបន់និងអ្នកផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដទៃទៀតដោយដើរតួជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អៗ ដល់អតិថិជន។

យើងនឹងទង្ទឹមរង់ចាំពីអ្នកដូច្នេះទើបយើងអាចផ្តល់ឲ្យអ្នកបានទាំង

សន្ដិភាពនៃចិត្តនិងសន្តិភាពនៃផ្លូវកាយដែលភ្ជាប់មកជាមួយការដឹងពីតម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខរបស់អ្នកជំនាញសន្តិសុខរបស់ GSS ។

*តម្លៃសេវាកម្នសន្តិសុខខុសគ្នាអាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់លាក់របស់អតិថិជនម្នាក់ៗ ដូច្នេះអ្នកអាចស្នើសុំទម្រង់សម្រង់តម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃឬទាក់ទងមក

ការិយាល័យនៅជិតបំផុតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។

ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបនៃវគ្គសិក្សា របស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងនោះ (វគ្គសិក្សានីមួយៗដែល បានរៀបរាប់ខាងលើខុសគ្នាតាមតម្លែថិរវេលានិងមាតិកាអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក) យើងសូមណែនាំអ្នកអំពី

ឧទាហរណ៍វគ្គបើកបរការពារមួយថ្ងៃសម្រាប់អ្នកបើកបរ / អ្នកបើកបរដែលមិនមានជំនាញសុវត្ថិភាព។

គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះគឺដើម្បីអប់រំអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរឱ្យមានសុវត្ថិភាព ។ វគ្គសិក្សាខ្លីផ្តល់ជូនទាំងការរៀន ទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងក្នុងបច្ចេកទេសនៃការបើកបរការពារពិសេសព្រមទាំងវិធានការការពារ។

ចំនួនសិក្ខាកាម: ១០ នាក់ (អប្បបរិមា)
តំលៃ: ៥០០​ ដុល្លារអាមេរិក/ម្នាក់
ទីតាំង: មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធីសិក្សា:

មេរៀនទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងដែលបានរៀនក្នុងអំឡុងពេលបើកបរ មួយថ្ងៃគឺជាគ្រឹះនៃកម្មវិធីបើកបររបស់ យើង សម្រាប់ការបើកបរគ្រប់ប្រភេទ។

 

ប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងបានបែងចែកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅជាទ្រឹស្តីនិងការបង្រៀនជាក់ស្តែងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពសិស្ស។ មេរៀនទ្រឹស្តីនីមួយៗនឹងត្រូវអនុវត្តដោយ

ផ្ទាល់ដោយរយៈពេលជាក់ស្តែង។

វគ្គសិក្សាសម្រាប់អ្នកបើកបរការពារមួយ ថ្ងៃត្រូវបានធ្វើ
ឡើង

ក្នុងរយៈពេល 8 ម៉ោង។ ក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សាយើង នឹងផ្តល់ជូនអ្នកបើកបរនូវការបង្រៀនទ្រឹស្តីរយៈពេល 4 ម៉ោងនិងការណែនាំជាក់ស្តែងចំនួន 4 ម៉ោងដូចខាងក្រោម

នេះ (សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមចុចត្រង់នេះ):

 

 • ត្រួតពិនិត្យយានយន្ត

 • ការសម្គាល់យានយន្ត

 • ការសម្គាល់អ្នកបើកបរ

 • បច្ចេកទេសក្នុងការបត់

 • បច្ចេកទេសក្នុងការចាប់ហ្រ្វាំង

 • យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាព

 • ការបើកបរបញ្ចៀសគ្រោះថ្នាក់

 • យុទ្ធសាស្ត្រពិសេសនៃការបើកបរ ដូចជា:

  • ទៅមុខបត់ត្រឡប់ក្រោយ មុំ180 ដឺក្រេ

  • បច្ចេកទេសបត់ឆ្វេងបត់ស្តាំ

  • បច្ចេកទេសជាន់ហ្រ្វាំងជើងឆ្វេង

  • ការបកថយក្រោយចំងាយឆ្ងាយ (មើលនិងមិន មើលកញ្ចក់)

 • ការរៀបចំផែនការអំពីផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរ

 • ផែនទីផ្លូវ និងប្រព័ន្ធប្រាប់ពត៌មានផ្លូវ


វគ្គសិក្សានេះផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវជំនាញនិងចំណេះដឹងដ៏មាន តម្លៃទាក់ទងនឹងរបៀបដែលពួកគេអាចបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនឯងនិងអតិថិជន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺស្ថិតនៅ កម្រិតណែនាំមួយដែលយោងទៅតាមវគ្គសិក្សាខ្លី ហើយ និងសមត្ថភាពរៀនសូត្ររបស់សិស្សម្នាក់ៗ។

 

នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុណ្ណោះ។ យើងផ្តល់ជូននូវ

ការបើកបរក៏ដូចជាវគ្គសិក្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់ កម្រិត។ យើងក៏មានផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សារំលឹកដែលត្រូវបាន

រចនាឡើងដើម្បីរក្សាជំនាញនិងចំណេះដឹងដែលបាន បង្រៀនអំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាលពីមុនមក។

ឧទាហរណ៍វគ្គសិក្សា: "ការបើកបរដោយមានការការពារពិសេស សម្រាប់អ្នកបើកបរដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនិងអ្នកបើកបរឯកជន"

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

GSS កាន់តែប្រសើរ...

ក្រុមការងាររបស់យើង

បុគ្គលិកគ្រប់រូបដែលធ្វើការនៅ GSSសុទ្ធតែ មានការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបទ ពិសោធន៏ក្នុងការយល់ពីបញ្ហាប្រឈម

ផ្នែកសន្តិសុខ ការគាំទ្រេពីសំណាក់

អតិថិជន និង​ក្រុម ប្រតិបតិ្តការរបស់យើង​នឹងផ្តល់ជូននូវ សេវាកម្មសន្តិសុខឯកជន

ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការការពាររបស់យើង

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិជ្ជាឈានមុខ

គេរបស់យើង រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការ

យាមកាមដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធានាជូនលោកអ្នកនូវការការពារដ៍តឹងរឹង បំផុតទាំងយប់និងថ្ងៃ។ លោកអ្នកនិងអតិថិជនរបស់លោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តលើអាជីវកម្មរបស់យើងខ្

ញុំបាន។

ការសន្យារបស់យើង

យើងខិតខំគោរពដល់ការទុកចិត្តរបស់

អតិថិជននីមួយៗនិងធ្វើការដើម្បីធានាថា

អតិថិជននីមួយៗទទួលបាននូវសេវាកម្ម

ដែលពួកគេបានចំនាយ។

ប្រសិនបើត្រូវការការកែតម្រូវឬការផ្លាស់ប្តូរយើងនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗនិងធ្វើការកែតម្រូវចាំបាច់ដើម្បីរក្សាអ្នកនិងអាជីវកម្ម

របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

Global Security Solutions.

ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសន្តិសុខស្តង់ដារលំដាប់ខ្ពស់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា

សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត

4

ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៍រឹងមាំ

យើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយការិយាល័យសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាល និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប។ អតិថិជនរបស់យើងដឹងថាពួកគេជាមនុស្សល្អ។

6

បម្រើលោកអ្នកនៅកម្ពូជា និងលើសពីនេះ

មន្ត្រីសន្តិសុខរបស់យើងមិនត្រឹមតែការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ យើងក៍មានអ្នកជំនាញលំដាប់អន្តរជាតិការពារនៅទូទាំងអាសុីអាគ្នេយ៍ និងលើសពីនេះផងដែរ។

7

ការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈVIP និងសុវត្ថិភាពនៃការបំលាស់ទី

អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារផ្នែកកងការពារសុវត្តិភាពរបស់យើងទទួលខុសត្រូវលើសុវត្ថិភាពសន្តិសុខរបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចរីករាយនឹងការស្នាក់នៅរបស់ អ្នកដោយក្តីរីករាយ។ តារាកំពូលៗ អ្នកនយោបាយ និងនាយកប្រតិបត្តិ ជាច្រើនប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

9

មន្រ្តីសន្តិសុខល្អ: ការបណ្តុះបណ្តាល & ឯកសណ្ឋាន

យើងធានាថាមន្រ្តីសន្តិសុខរបស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ ហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានថ្មីៗស្អាតៗនិងមានភាពឆ្លាតវៃ។ ដូច្នេះ អតិថិជនរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព និងគោរពអ្នក។

10

គុណតំលៃសេវាកម្មសន្តិសុខដ៍ល្អបំផុតរបស់អ្នក

កុំចង់ចំណេញប្រាក់តិចតួចហើយសុខចិត្តខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងថវិកាជាមួយក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខដែលមានតំលៃសេវាកម្មថោក។ សូមជ្រើសរើសយក GSS ធ្វើជាដៃគូដែលនាំមកនូវគុណតំលៃខ្ពស់។

5

រក្សាទំនាក់ទំនងតាមរយៈ WhatsApp, Wechat ។ល។

យើងអាចបង្កើតគណនីជជែកជាក្រុមដូច្នេះអ្នកអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយយើង។ វិធីនេះធ្វើអោយអ្នកងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើរូបថត ឬជជែកជាមួយ យើងដូច្នេះយើងអាចឆ្លើយតបនិងកែលម្អបានយ៉ាងងាយស្រួល។

2

យើងគាំទ្រច្បាប់ក្នុងស្រុក

មិនដូចសេវាកម្មសន្តិសុខដែលមានគុណភាពទាបជាច្រើននៅលើទីផ្សារទេយើងធ្វើតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងពន្ធដូច្នេះអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តថាយើង មានភាពស្មោះត្រង់។

8

សុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រ, នាវា និងកំពង់ផែ

ក្រុមការងាររបស់យើងមានទាំងអ្នកជំនាញសន្តិសុខតាមដែនសមុទ្រដែលអាចជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកក៏ដូចជាបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក របស់អ្នកដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសំរាប់អ្នកគ្រប់ពេល។

1

ឆ្លើយតបសេវាកម្មអតិថិជន

ប៉ុស្តិ៍យាមនីមួយៗមានប្រធានគោលដៅ និងប្រធានតំបន់ចុះត្រួតពិនិត្យ ជាទៀងទាត់ និងប្រធានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការចាំឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ និងកង្វល់របស់អ្នកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ។លើសពីនេះទៀតបុគ្គលិកការិយាល័យ កណ្តាលរបស់យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបម្រើលោកអ្នក។

3

បំពេញតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក

យើងអាចកែសម្រួលសេវាកម្មសន្តិសុខរបស់យើងទៅតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។ មន្រ្តីសន្តិសុខ និងបុគ្គលិករបស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបម្រើអ្នកស្របតាមកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនឹងដឹងថា ពិតជាត្រូវតាមតំរូវការរបស់អ្នកប្រាកដមែន។

ចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែម?

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

មន្រ្តីសន្តិសុខ
សំរាប់អាជីវកម្មនិងគេហដ្ឋាន
មន្រ្តីសន្តិសុខ

GUARDING

1.

មន្រ្តីសន្តិសុខអាជីពដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីការពារអាជីវកម្មនិងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក

BETTER UNIFORMS, BETTER TRAINING!

កងការពារសុវត្ថិភាពបុគ្គល
អ្នកមានឋានៈខ្ពស់, បុគ្គលសំខាន់ៗ, តារាភាពយន្តល្បី, គ្រួសារ
កងការពារសុវត្ថិភាពបុគ្គល

BODY GUARDS

1.

ការពារអ្នកមានឋានៈខ្ពស់, បុគ្គលសំខាន់ៗ, ក្រុមគ្រួសារ, អ្នកធ្វើដំណើរ, នាវាទេសចរណ៍, យន្តហោះ, និងផ្សេងៗទៀត...

EXPERIENCE WHERE IT MATTERS MOST!

សុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ
រៀបចំផែនការ, បំលាស់ទី, អ្នកបើកបរ, អង្គរក្ស...
សុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ

SAFE TRAVELS

1.

ធ្វើដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីស្វែងយល់ពីពិភពលោកដោយសុវត្ថិភាពនិងរីករាយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នីមួយៗ

SEE THE WORLD ENJOY EACH MOMENT!

ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ
អ្នកឯកទេសប្រព័ន្ធតាមដាន
ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

24-7 RESPONSE

1.

អ្នកឯកទេសត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដល់កន្លែង ឬពីចំងាយ រួមជាមួយអន្តរាគមន៍

WE STAY AWAKE SO YOU CAN SLEEP!

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ការយាមកាម, បើកបរការពារ, យល់ដឹងពីការទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនៃការគំរាមកំហែង
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

GET SMARTER

1.

ការយាមកាម, សុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ, ប្រយុទ្ធ, បើកបរការពារ, ការប្រយុទ្ធគ្នា...

CHANGING INDUSTRY HELPING CAMBODIA

សុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រ
ប្រឆាំងនឹងការលួចចំលង, កំពង់ផែ និងសុវត្ថិភាពនាវា
សុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រ

AT PORT & SEA

1.

អ្នកជំនាញលំដាប់អន្តរជាតិ ការពារនាវា, កំពង់ផែ និងមនុស្ស.

SAFETY IN EVERY COURSE YOU CHART!

ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា និងសំលេងរោទិ៍សុវត្ថិភាព /
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព, ឧបករណ៍ចាប់ចលនាបង្កើតជាសំឡេងរោទិ៍...
ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា និងសំលេងរោទិ៍សុវត្ថិភាព /

SECURITY TECH

1.

បច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធតាមដានសុវត្ថិភាពអេឡិចត្រូនិចចុងក្រោយបំពេញតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក

TOOLS & TECH TO KEEP YOU SAFE!

ប្រឹក្សាយោបល់អំពីសុវត្ថិភាព
អ្នកប្រឹក្សាជំនាញ និងដៃគូសកល
ប្រឹក្សាយោបល់អំពីសុវត្ថិភាព

CUSTOM HELP

1.

បទពិសោធនន៍រាប់សិបឆ្នាំនិងជាដៃគូលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងវិស័យសន្តិសុខសុវត្ថិភាព

BIG OR SMALL WE CAN HELP YOU!

អ្នកសំអាត និងផ្សេងៗទៀត
សេវាកម្មបោសសំអាត, សំអាតទ្រង់ទ្រាយធំ, ។ល។
អ្នកសំអាត និងផ្សេងៗទៀត

CLEANING

1.

បុគ្គលិកអនាម័យប្រចាំថ្ងៃ, សំអាតទ្រង់ទ្រាយធំ, ក្រុមសំអាតរហ័ស​

GOOD CLEANING CAN CHANGE EVERYTHING!

យើងរង់ចាំឆ្លើយនូវសំនួររបស់លោកអ្នក!

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ: # 023 992 157  ឬ  # 023 884 526

ABOUT US

GSS CAMBODIA provides the latest security and office solutions, integrating the industry's best trained security guards with new technologies, CCTV cameras, 24/7 monitoring, armed response teams, trusted cleaners, close protection (body guards & drivers), maritime security, and more.

 

Each service is customized to meet your specific needs. 

 • @CambodiaGSS
 • gsscambodia
 • GSS Cambodia
 • GSS Cambodia
CONTACT:

Free Security Consultation:

+855 77 666 253

+855 23 992 157
+855 23 884 526

​​

24 Hour Client Support Hotline:

+855 23 992 156

 

Phnom Penh (GSS HQ):

Central Railway Station (locomotive workshop), Russian Federation Boulevard, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Sihanoukville:

Railway Station

+855 78 572 900

Siem Reap:

#2A, Sangkat Kamroek

+855 78 242 200

 

info@gss.com.kh

,,,

GET FREE CONSULTATION:

© 2019-2023 GSS Cambodia. In Partnership with the Royal Group.

Royal-Group-Member-Seal.png